ο χώρος

Από το καλοκαίρι του 2015, ο χώρος που στεγάζει ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της Motus Terrae βρίσκεται στη Ελευσίνα, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Παλιάς Ελαιουργικής, στο κέντρο της πόλης. Ο χώρος έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Ελευσίνας και παράλληλα λειτουργεί και ως έδρα για το Ελληνικό Κέντρο για τις Τέχνες στο Δημόσιο χώρο, δομή της Motus Terrae που ιδρύθηκε με την υποστήριξη του Δήμου.