«καινός χώρος» – site-specific παραστάσεις

Ο τίτλος «καινός χώρος» εκφράζει τη φιλοσοφία της Motus Terrae όσον αφορά στη δημιουργία site specific παραστάσεων. Κάθε τέτοια δημιουργία προκύπτει μέσα από ένα διάλογο με τον εκάστοτε χώρο. Ο διάλογος αυτός δεν περιορίζεται μόνο σε ό,τι αφορά στη μορφολογία του χώρου. Η ιστορία του χώρου, καθώς και o αντίκτυπος που έχει η τρέχουσα λειτουργία του στην τοπική κοινωνία, αποτελούν εξίσου σημαντικό υλικό έρευνας. Το καλλιτεχνικό δρώμενο επιδιώκει να δημιουργήσει στους θεατές, νέες αναφορές σε σχέση με τον ήδη γνώριμο, σ’ αυτούς, χώρο. Έτσι, μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η αντίληψη τους για το μέρος αλλάζει. Η καλλιτεχνική δημιουργία συνεχίζει να ζει και μετά το πέρας της, μέσα από τις νέες αναμνήσεις. Οι ιστορικές μνήμες έρχονται να σμίξουν με τις σύγχρονες και να γεννήσουν έναν νέο, καινό, χώρο.

«Πόλη: Γένους θηλυκού»

Mία Πόλη, σαν άλλη γυναίκα, θα κάνει τα πρώτα βήματά της στη ζωή, θα ψάξει τις ρίζες της, το παρελθόν…

Ελευσίνα: Γράμματα της πόλης

Η Motus Terrae ήρθε σε επαφή με μαθητές των εργαστηρίων του Πολιτιστικού Οργανισμού της Ελευσίνας. Ο κάθε μαθητής κλήθηκε να…

non++

«Tο αστικό τοπίο ενός διαλόγου σε έναν κομβικό ήμι-urban πεζόδρομο.» Μια συνεργασία των eekuipoiz και Motus Terrae με σκοπό την…

Monuments of Conflict & Convergence

Το Λαύριο, μια εργατική πόλη στη νοτιοανατολική Ελλάδα, οφείλει την πολυπολιτισμική φύση της στην ιστορία της ως τόπου εκμετάλλευσης ορυκτών…