Διεθνή Project

Η Motus Terrae επιδιώκει να έχει μία διαρκή επαφή με την ανάπτυξη των πολιτιστικών δρώμενων και την εξέλιξη των μέσων σε διεθνές επίπεδο. Μέσω της ενεργής συμμετοχής σε δίκτυα και συνεργασίας σε διεθνή projects εμπλουτίζει συνεχώς τις γνώσεις της ανταλλάσοντας εμπείριες και παράλληλα στοχεύει στο να εισαγάγει νέες πρακτικές στο ελληνικό πολιτιστικό τοπίο.

Mixdoor Project

(τo project συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe) Το project Mixdoor αφορά σε μία συνδυαστική διαπολιτισμική πρωτοβουλία, μία συνεργασία μεταξύ…

To Infinity And Beyond…

International collaboration project between Cardboardia (RU) & Motus Terrae (GR) During an intense acting workshop, involving various performing disciplines, we…

EleusisBox

EleusisBox, ένα παιχνίδι καρτών και μια φορητή βιβλιοθήκη Dcalk (Γαλλία) & Motus Terrae (Ελλάδα) Μαζί με τους κατοίκους της Ελευσίνας,…

EBC Project

Το EBC Project είναι μια πρωτοβουλία που αναδεινκύει αόρατους δεσμούς μεταξύ διαφόρετικών περιοχών της Ευρώπης. Ένα πιλοτικό project με στόχο…

Atlas of Transitions

    (τo project συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe) To Atlas of Transitions – Νέες Γεωγραφίες για μία διαπολιτισμική…

The Beit Project – Nomadic School of European Remembrance in Athens